Skip links

Centrale Abonenckie Slican

Centrala abonencka Slican to urządzenie telekomunikacyjne do obsługi rozmów telefonicznych w obrębie jednego budynku lub kompleksu budynków, a także do kierowania połączeń na zewnątrz, np. do sieci telefonicznej.

Cechy charakterystyczne centrali abonenckich Slican

  • Wszechstronność: Centrala abonencka Slican może obsłużyć różne typy linii telefonicznych, zarówno analogowe, jak i cyfrowe (ISDN, VoIP).
  • Skalowalność: Centrala jest dostosowywana do potrzeb klienta. Można ją rozbudowywać w miarę wzrostu potrzeb przedsiębiorstwa.
  • Funkcjonalność: Centrala Slican oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak nagrywanie rozmów, obsługa wielu linii, konferencje telefoniczne, obsługa poczty głosowej, czy integracja z systemami informatycznymi.
  • Intuicyjne zarządzanie: Centrala jest wyposażona w przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji. Dzięki temu administracja i obsługa centrali jest prosta i wydajna.
  • Bezpieczeństwo: Slican dba o bezpieczeństwo swoich urządzeń, oferując różnego rodzaju zabezpieczenia, w tym filtrowanie połączeń czy zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

Centrala abonencka Slican jest bardzo popularnym wyborem wśród firm i instytucji w Polsce